smak

Smak 1975

1. Perle
2. Mračni mol
3. Blues u parku
4. Biska 2
5. Put od balona (Biska 20)