smak

Crna Dama

1. Crna dama
2. Stvar ljubavi
3. Domaci zadatak
4. Alo
5. Tegoba
6. Daire
7. Plava pesma